Menu Zavřeno

Jedinečný soubor listin litomyšlského biskupství a kapituly prohlášen za archivní kulturní památku

Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli ve svých depozitářích uchovává soubor listin litomyšlského biskupství a kapituly z let 1347–1413, který byl na návrh zdejších archivářů prohlášen 18. května 2021 rozhodnutím Ministerstva vnitra za archivní kulturní památku (AKP č. 178, Listiny litomyšlského biskupství a kapituly).

Soubor patnácti listin představuje unikátní soubor pramenů k dějinám nejmladší středověké diecéze střední Evropy, která byla založena v souvislosti s povýšením pražského biskupství na arcibiskupství 30. dubna 1344 a litomyšlské biskupství se tak stalo jeho podřízenou diecézí.

Dochované prameny ilustrují složité formování území diecéze, ale i majetkové spory biskupa a biskupské kapituly, která vzešla ze zdejší komunity premonstrátů. Dokumentují vrchnostenské hospodaření nad panstvím biskupa i kapituly, nechybí nadace a finanční transakce. Dochované listiny psané na pergamenu současně dosvědčují vyspělost kancelářské praxe litomyšlské diecéze a přivěšené pečeti právních aktérů jsou v mnoha případech jediným dochovaným exemplářem, tedy unikátním pramenem sfragistickým, a to i v případě některých biskupů.

Nově prohlášená kulturní památka je rovněž svědkem středověké slávy Litomyšle, neboť se město načas stalo sídlem vysokých církevních představitelů, jejichž působení zanechalo stopy nejen v architektuře města.

Litomyšlský okresní archiv tak nově pečuje o třetí archivní kulturní památku vedle privilegií pro litomyšlské cechy z roku 1357 a katalogů posluchačů místního filosofického ústavu z přelomu 18. a 19. století.

Zájemci se mohou ještě v letošním roce těšit na drobnou výstavu unikátních listin a doprovodný program.

Nové archivní kulturní památky v Litomyšli