Menu Zavřeno

Odešel PhDr. Milan Skřivánek

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 24. listopadu 2023 ve svém litomyšlském bytě náhle zemřel archivář a historik PhDr. Milan Skřivánek, v letech 1991–2000 ředitel Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli.

My, kteří jsme jej znali, budeme vzpomínat nejen na jeho rozsáhlé znalosti a vědomosti, ale zejména nezištnou ochotu kdykoliv komukoliv přispět radou i pomocí – věnujte mu, prosím, vzpomínku spolu s námi.

https://cesarch.cz/aktuality/odesel-phdr-milan-skrivanek-emeritni-reditel-soka-svitavy-se-sidlem-v-litomysli/