Menu Zavřeno

Právě vyšlo nové číslo Sborníku prací východočeských archivů

Nové číslo sborníku opět přináší badatelské veřejnosti zajímavé studie z oblasti dějin východních Čech. V úvodním příspěvku se zabývá Tereza Siglová obchodem s gruntovními penězi a jeho specifiky ve venkovském prostředí, a to na základě analýzy pozemkových a sirotčích knih vybraných městeček pardubického panství. V článku s názvem Komunální volby a zastupitelé v Litomyšli v letech 1914–1941 předkládá autor Michal Frank výsledky svého badatelského zájmu o komunální politiku. Analýza a popis stranického rozvrstvení zastupitelstva a personální charakteristika zastupitelů a kandidátů jsou jen dílčími výstupy této studie. V neposlední řadě je ve sborníku otištěna práce Josefa Kopeckého, který podrobně vylíčil životní příběh Václava Mazala z Lezníka, účastníka 1. světové války a příslušníka c. a k. pěšího pluku č. 98 von Rummer, a jako závdavkem je připojena edice dochovaného souboru odeslané polní pošty tohoto rodáka z Lezníka.

Sborník je volně k dispozici ke stažení ve formátu PDF 3,11MB zde.

Pro zájemce z řad autorů jsou v tomto oddíle také k dispozici Pokyny pro úpravu příspěvků s informací o termínu uzávěrky a kontaktními údaji na vedoucího redaktora.