Menu Zavřeno

Aktualizace ARchivu ONline

Dne 4. 4. 2024 proběhne odstávka elektrické energie a datového centra ve Státním okresním archivu Hradec Králové. Archiv bude pro veřejnost uzavřen a mimo provoz bude aplikace Archiv Online a webové stránky Státního oblastního archivu v Hradci Králové https://vychodoceskearchivy.cz

Děkujeme za pochopení.

Aktualizace 2. 2. 2024

Aktualizace 24. 11. 2023

Aktualizace 21. 6. 2023

Aktualizace 5. 4. 2023

Aktualizace 8. 3. 2023

Aktualizace 9. 2. 2023

 

Aktualizace k 2. 2. 2024
1. Byla zveřejněna aktualizovaná archivní pomůcka ke sbírce matrik Východočeského kraje v PDF formátu (odkaz je stejný jako u předchozí verze pomůcky, tj. https://aron.vychodoceskearchivy.cz/apu/fffd3232-0fec-4dbf-80d3-12e461a5ed5c).

2. Byly zveřejněny digitalizáty dalších 373 matrik, které jsou zahrnuty do výše uvedené archivní pomůcky. Samostatný seznam jen těchto nově zveřejněných matrik s hypertextovými odkazy na jejich prohlížení v ARchivu ONline je ke stažení zde.

3. Aktualizace dat několika stovek archivních souborů.

4. Aktualizace systému.

Aktualizace k 24. 11. 2023
1. Aktualizace dat více než osmi set archivních souborů (u sbírky matrik nedošlo k žádné změně).

2. Zveřejnění archivního popisu a digitalizátů všech dochovaných sčítacích operátů ze všech okresů Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje za období let 1857 až 1921. V návaznosti na to byla zrušena prozatímní prezentace sčítacích operátů.

3. Upgrade systému, např. rozšíření funkcí v prohlížeči digitalizátů a přidání tlačítka pro vytváření citace archiválie.

4. Přidání nápovědy k vyhledávání sčítacích operátů a změna nápovědy k vytváření citace archiválie.

Aktualizace k 21. 6. 2023: Dnes byla spuštěna nová, optimalizovaná verze uživatelského rozhraní ARchivu ONline. Současně s tím proběhla aktualizace dat několika stovek archivních souborů. V evidenci matrik nedošlo při této aktualizaci k žádné změně.

Aktualizace k 5. 4. 2023
1. Byla zveřejněna aktualizovaná archivní pomůcka ke sbírce matrik Východočeského kraje v PDF formátu (odkaz je stejný jako u předchozí verze pomůcky, tj. https://aron.vychodoceskearchivy.cz/apu/fffd3232-0fec-4dbf-80d3-12e461a5ed5c).

2. Byly zveřejněny digitalizáty dalších 206 matrik, které jsou zahrnuty do výše uvedené archivní pomůcky. Samostatný seznam jen těchto nově zveřejněných matrik s hypertextovými odkazy na jejich prohlížení v ARchivu ONline je ke stažení zde.

3. Aktualizace dat několika stovek archivních souborů.

4. Aktualizace systému.

Aktualizace k 8. 3. 2023: Dnes byla spuštěna nová, optimalizovaná verze uživatelského rozhraní ARchivu ONline, při jejímž vývoji jsme zohlednili většinu požadavků shromážděných během prvních dvou měsíců provozu.

 

Aktualizace k 9. 2. 2023
Dnes byla zveřejněna aktuální archivní pomůcka ke sbírce matrik Východočeského kraje v PDF formátu (soubor s názvem „Archivní pomůcka – OAOZA190_ZA.pdf“).
Najdete ji zde: archivní pomůcka ke sbírce matrik Východočeského kraje.

Pomůcka obsahuje:
– záložky umožňující rychlý přechod na příslušné kapitoly pomůcky včetně jednotlivých matričních míst,
– aktuální archivní popis matrik k 8. 2. 2023,
– hypertextové odkazy na prohlížení matrik v aplikaci ARchiv ONline,
– hypertextové odkazy na stažení celé sady snímků k příslušné matrice,
– rejstřík matričních úřadů,
– rejstřík matričních míst včetně variantních názvů.

Nápovědu najdete zde: Nápověda k vyhledávání v archivní pomůcce ke sbírce matrik Východočeského kraje.

K tomu je třeba dodat, že intenzivně pracujeme na zpracování velkých přírůstků matrik z posledních let, které se v ARchivu ONline objeví při některé z dalších aktualizací.

V brzké době budou provedeny nejčastěji požadované úpravy aplikace ARchiv ONline.