Menu Zavřeno

Jak nalézt matriku?

Seznam nápověd k matrikám narození, sňatků a úmrtí

Chci rychle zobrazit všechny matriky

Znám současný platný název místa narození, sňatku, úmrtí

Znám jen historický název místa narození, sňatku, úmrtí

Chci jen určitý druh matriční knihy

Chci hledat matriky podle matričního úřadu

Chci hledat v určitém časovém období

Chci si stáhnout jednotlivý snímek nebo celou matriku

Poznámky:
Aplikace zatím neumožňuje získat přímý odkaz na jednotlivý snímek matriky.
V případě problémů při studiu matrik v digitální podobě na webových stránkách archivu je nutné adresovat připomínky na e-mail webmaster@ahapa.cz. Na Archivní oddělení Zámrsk je nutné adresovat žádosti o informace z matrik. Podrobnosti k matrikám viz zde.

CHCI RYCHLE ZOBRAZIT VŠECHNY MATRIKY

Na úvodní stránce klikněte na odkaz Matriky.

ZNÁM SOUČASNÝ PLATNÝ NÁZEV MÍSTA NAROZENÍ, SŇATKU, ÚMRTÍ

1. Vyhledejte si všechny matriky.
2. V položce „Matriční místo“ vyplňte současný platný název hledaného místa. Lze vyhledávat i více míst současně.

Poznámka: Historické názvy míst lze dohledat přes Rejstříková hesla (například „Geiersberg“ a „Kyšperk“ pro dnešní Letohrad). Viz nápovědu Znám jen historický název místa narození, sňatku, úmrtí.

Matriční místo

ZNÁM JEN HISTORICKÝ NÁZEV MÍSTA NAROZENÍ, SŇATKU, ÚMRTÍ

Krok 1 – možnost 1: Kliknutím vyberte Rejstříková hesla, zadejte hledaný název a klikněte na Hledat.

Krok 1 – možnost 2: V záhlaví klikněte na Rejstříková hesla, zadejte hledaný název a klikněte na Hledat.

Krok 2: Pokud se zobrazí výsledek, použijte jej při vyhledávání podle nápovědy Znám současný platný název místa narození, sňatku, úmrtí.

CHCI JEN URČITÝ DRUH MATRIČNÍ KNIHY

1. Vyhledejte si všechny nebo jen určité matriky.
2. Zaškrtněte požadovaný „Druh matriky“.

Druh matriky

CHCI HLEDAT MATRIKY PODLE MATRIČNÍHO ÚŘADU

Matriční úřad je instituce, která matriku vedla. Náš archiv pečuje o matriky farních úřadů, evangelických sborů, sborů československé církve, okresních úřadů (do roku 1945) a německých stavovských úřadů (Standesamten).

Krok 1: (1) Zvolte sekci Archiválie, (2) ve vyhledávacím poli „Archivní soubor“ vyhledejte Sbírku matrik Východočeského kraje, (3) zaškrtněte položku „Rejstřík korporací“, (4) ve vyhledávacím poli „Rejstřík korporací“ vyhledejte název požadovaného matričního úřadu. Lze vyhledávat i více úřadů současně.

Výběr původce

Krok 2: Klikněte na výsledek vyhledávání.

Výběr výsledku vyhledávání

CHCI HLEDAT V URČITÉM ČASOVÉM OBDOBÍ

1. Vyhledejte si všechny nebo jen určité matriky.
2. Zadejte dataci od-do posunem časové osy nebo v položkách pro dataci.

Datace matriky

CHCI SI STÁHNOUT JEDNOTLIVÝ SNÍMEK NEBO CELOU MATRIKU

Jednotlivý snímek: Klikněte na symbol šipky (1).

Celá matrika: Klikněte na odkaz Stáhnout všechny snímky (2).Stahování matrik