Menu Zavřeno

Badatelské řády

Náš archiv zřizuje badatelny ve všech státních okresních archivech a v Zámrsku.

Podrobnější informace viz v životní situaci Chci bádat v archiváliích.

Badatelské řády jednotlivých badatelen archivu:

Státní okresní archiv Hradec Králové (tato badatelna slouží i pro badatele oblastních fondů uložených v Hradci Králové a spravovaných Oddělením archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové).

Státní okresní archiv Chrudim.

Státní okresní archiv Jičín.

Státní okresní archiv Náchod.

Státní okresní archiv Pardubice.

Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou.

Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli.

Státní okresní archiv Trutnov.

Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí.

Oddělení Zámrsk.