Menu Zavřeno

Badatelské řády

Náš archiv zřizuje badatelny ve všech státních okresních archivech a v Zámrsku.

Podrobnější informace viz v životní situaci Chci bádat v archiváliích.

Badatelské řády jednotlivých badatelen archivu:

Státní okresní archiv Hradec Králové PDF 1,82 MB (tato badatelna slouží i pro badatele oblastních fondů uložených v Hradci Králové a spravovaných Archivním oddělením Hradec Králové).

Státní okresní archiv Chrudim PDF 4,64 MB.

Státní okresní archiv Jičín PDF 1,97 MB.

Státní okresní archiv Náchod PDF 222,95 KB.

Státní okresní archiv Pardubice PDF 2,53 MB.

Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou PDF 333,45 KB.

Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli PDF 3,10 MB.

Státní okresní archiv Trutnov PDF 80,55 KB.

Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí PDF 165,12 KB.

Archivní oddělení Zámrsk PDF 5,57 MB.