Menu Zavřeno

Likvidace firmy

1. Základní informace
V případě likvidace firmy je třeba zajistit uložení dokumentů po dobu trvání zákonných lhůt (pro účely důchodového zabezpečení, finančních kontrol atd.) a umožnit provedení výběru archiválií v mimoskartačním řízení příslušným archivem. Dokumenty po dobu trvání zákonných lhůt jsou zpravidla ukládány u likvidátora nebo v soukromých spisovnách, které jsou koncesovanými živnostmi a přebírají povinnosti původců (viz životní situace Povinnosti ze zákona o archivnictví a spisové službě a Zřízení soukromé spisovny).

2. S čím Vám můžeme pomoci
Původcům, správcům konkursní podstaty a likvidátorům poskytujeme zdarma potřebné konzultace ve věci zabezpečení dokumentů. V případě nejistoty Vám poradíme, na který archiv se máte obrátit.
Na základě žádosti provádíme výběr archiválií.
Vybrané archiválie po skončené likvidaci firmy přejímáme do své péče bezplatně.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Nemůžeme přejímat a ukládat dokumenty bez trvalé hodnoty (např. mzdové listy).
Nevystavujeme potvrzení o projednání zabezpečení dokumentů likvidované firmy, pokud byla likvidace zahájena po 1. lednu 2014.

4. Jak postupovat?
V případě likvidace firmy (zrušení původce, vstup do likvidace, prohlášení konkursu, zahájení insolvenčního řízení atp.) příslušná (odpovědná) osoba neprodleně požádá archiv o výběr archiválií mimo skartační řízení. Vybrané archiválie archiv převezme do své péče.

5. Na koho se obrátit?
Na organizační útvary archivu podle územní příslušnosti a typu původce – viz Kontakty.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.