Stěhování archiválií ze Zámrsku do Hradce Králové

    V souvislosti se zprovozněním nového moderního depozitáře v Hradci Králové dochází k přesunům některých archivních fondů ze Zámrsku do Hradce Králové. Tyto fondy budou po přestěhování k dispozici v badatelně společné pro Státní okresní archiv Hradec Králové a Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové na adrese Škroupova 695, Hradec Králové 500 02.
  • V Hradci Králové jsou ukládány fondy zaniklých i existujících původců se sídlem v Královéhradeckém kraji a všechny podnikové fondy z Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje.
  • Archivní oddělení v Zámrsku i tamní badatelna zůstávají v provozu jako doposud. V Zámrsku jsou ukládány fondy zaniklých i existujících původců se sídlem v Pardubickém kraji, historické uzavřené fondy velkostatků a rodinných archivů z Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje a sbírky (matrik, map, jednotlivin apod.).
  • Stěhování bude dokončeno v roce 2020. Aktuální stav stěhování archivních fondů naleznete v tomto souboru: Seznam fondů k 13. 8. 2020 ve formátu Excel (XLS), resp. Seznam fondů k 13. 8. 2020 ve formátu PDF.
  •  Vysvětlivky ke sloupci F (Stěhování):
  • zůstává v Zámrsku (uvedeno „zůstává“) a je přístupný, pokud tomu nebrání příslušná legislativa,
  • čeká na stěhování a je dočasně uzavřen pro badatele (uvedeno „2019“),
  • bude přestěhován v roce 2020 a v letošním roce je k dispozici v badatelně v Zámrsku a je přístupný, pokud tomu nebrání příslušná legislativa (uvedeno „později“),
  • je již přestěhován do Hradce Králové a je přístupný, pokud tomu nebrání příslušná legislativa (uvedeno „přestěhováno“).

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/stehovani-archivalii-ze-zamrsku-do-hradce-kralove/