Menu Zavřeno

Stěhování archiválií ze Zámrsku do Hradce Králové

V souvislosti se zprovozněním nového moderního depozitáře v Hradci Králové došlo v letech 2019 a 2020 k přesunům některých archivních fondů ze Zámrsku do Hradce Králové. Tyto fondy jsou po přestěhování k dispozici v badatelně společné pro Státní okresní archiv Hradec Králové a Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové na adrese Škroupova 695, Hradec Králové 500 02.

V Hradci Králové jsou ukládány fondy zaniklých i existujících původců se sídlem v Královéhradeckém kraji a všechny podnikové fondy z Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje.
Archivní oddělení v Zámrsku i tamní badatelna zůstávají v provozu jako doposud. V Zámrsku jsou ukládány fondy zaniklých i existujících původců se sídlem v Pardubickém kraji, historické uzavřené fondy velkostatků a rodinných archivů z Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje a sbírky (matrik, map, jednotlivin apod.).

Aktuální stav stěhování archivních fondů naleznete v tomto souboru: Seznam fondů k 15. 7. 2022 ve formátu Excel (XLS 809 kB) resp. Seznam fondů k 18. 5. 2022 ve formátu PDF 1 MB.
Vysvětlivky ke sloupci F (Stěhování):
– zůstává v Zámrsku (uvedeno „zůstává“) a je přístupný, pokud tomu nebrání příslušná legislativa,
– zatím zůstává z důvodu zpracování archiválií v Zámrsku a je přístupný, pokud tomu nebrání příslušná legislativa (uvedeno „později“),
– je již přestěhován do Hradce Králové a je přístupný, pokud tomu nebrání příslušná legislativa (uvedeno „přestěhováno“).