Menu Zavřeno

Prezentace Archivního oddělení Zámrsk

Matriky jsou zpřístupňovány v aplikaci ARchiv ONline

Podrobnosti ke studiu matrik viz zde.

Přímý přístup k matrikám v ARchivu ONline je zde.

Návod k prohlížení matrik v ARchivu ONline viz zde.

Poznámka: V případě problémů při studiu matrik v digitální podobě na webových stránkách archivu je nutné adresovat připomínky na e-mail webmaster@ahapa.cz. Na Archivní oddělení Zámrsk je nutné adresovat žádosti o informace z matrik.

Projekt kartografické zdroje jako kulturní dědictví

O projektu

Otevřete si seznam Digitalizovaných map velkostatků (verze k 25. 8. 2014), obsahující přímé odkazy na otevření digitalizovaných map velkostatků, které jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Hradci Králové, a které byly digitalizovány v rámci projektu NAKI.

Virtuální mapová knihovna (Virtual Map Library)

Zájemci se mohou podílet na zpracování digitalizovaných map nejen z fondů a sbírek Státního oblastního archivu v Hradci Králové. Veřejnost se může zapojit do tzv. georeferencování, tedy umístění map do současného mapového podkladu. Více informací a zapojení do projektu na http://www.staremapy.cz/. Druhé kolo tohoto projektu zahrnuje mapy zpracovávané ve spolupráci s Výzkumným ústavem geografickým, topografickým a kartografickým, v.v.i a díky georeferencování jsou mapy postupně zpřístupněny na www.chartae-antiquae.cz.

Urbář panství Broumov Velkostatek Broumov, inv. č. 835, kniha č. 359: Urbář panství Broumov 1676 – odkaz na Digitální knihovnu „Manuscriptorium“

Soupis obyvatel 1726–1745 Velkostatek Vlčice (okres Trutnov): Soupis obyvatel 1726-1745 – odkaz na záznam v informačním systému Státního oblastního archivu v Třeboni