Předarchivní péče

Úvodem

Zde naleznete informace k výkonu spisové služby a k předarchivní péči. Ke stažení jsou dokumenty, vzory žádostí a  odkazy k problematice.

Kontakt

Mgr. Martin Landsmann, tel. 495 402 630, 495 402 628, 495 402 611, e-mail: podatelna.hk@ahapa.cz

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/predarchivni-pece/

Veřejnoprávní původci

Veřejnoprávními původci jsou: dle §3 odstavce 1 veřejnoprávní subjekty jako nositelé povinností uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií: organizační složky státu, ozbrojené síly, bezpečnostní sbor,y státní příspěvkové organizace, státní podniky, územní samosprávné celky, organizační složky územních samosprávných celků, právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky, školy a  školská zařízení. Legislativa ke stažení: Zákon o archivnictví …

Soukromoprávní původci a likvidátoři

Žádosti o projednání zabezpečení dokumentů zanikajícího soukromoprávního původce – vzor ke stažení upozornění – týká se pouze původců, kteří vešli do likvidace před 1.1.2014 dochované dokumenty (doc) nedochované dokumenty (doc) Zákon 499/2004 Sb. – příloha č. 1 – Dokumenty vzniklé z činnosti obchodních společností (archiválie)